© Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z o.o.

Zbiór autorskich scenariuszy do pracy z uczniem niepełnosprawnym

64 scenariusze zajęć

rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym 

Joanna Czapla

nauczyciel dyplomowany, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, od wielu lat pracuje jako logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, glottodydaktyk z małymi dziećmi oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieżą i dorosłymi. 

CO NAS WYRÓŻNIA?MATERIAŁY POKAZOWEAUTORZY

350 ćwiczeń

usprawniających procesy poznawcze z wykorzystaniem różnych metod
ZAMÓWKONTAKT

Plansze do gier

edukacyjnych, historyjki obrazkowe, wierszyki, rymowanki, rebusy pogrupowane według deficytów i stopnia trudności

58 nagrań dźwięków

z codziennego otoczenia - odgłosy zwierząt, zjawisk atmosferycznych, przedmiotów codziennego użytku, czynności

15 piosenek

prostych do pokazywania oraz nagrań do wyklaskiwania rytmu

14 utworów

relaksacyjnych i wyciszających oraz do zabaw ruchowych o zmiennym tempie

Materiały dla rodziców

ulotki informacyjne z zaleceniami oraz ćwiczenia w formie gier i zabaw do pracy z dzieckiem w domu

W publikacji znajdziesz

Ogólna sprawność ruchowa i manualna

 • Ćwiczenia rozmachowe, motoryki małej i precyzyjnych ruchów ręki oparte na metodzie ruchu rozwijającego i kinezjologii edukacyjnej
 • Tematyczne zabawy plastyczno-ruchowe oraz gry zręcznościowe rozwijające sprawność manualną
 • Dyktanda ruchowe usprawniające spostrzegawczość kierunkowość oraz rozróżnianie stosunków przestrzennych względem ciała i na kartce

Percepcja słuchowa i słuch fonemowy

 • Ćwiczenia wrażliwości słuchowej - kojarzenie obrazu z dźwiękiem, kończenie słów, klasyfikowanie dźwięków wg określonych cech
 • Sztafety sylabowe, układanki wyrazowe doskonalące analizę i syntezę słuchową
 • Ćwiczenia i zagadki dźwiękowe na materiale niewerbalnym oraz z wykorzystaniem bodźców werbalnych: rozpoznawanie i odtwarzanie dźwięków oraz ich sekwencji, analiza i synteza wyrazowa, sylabowa i głoskowa, wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

Uwaga

 • Zestaw zabaw manipulacyjnych oraz muzyczno-ruchowych o różnym poziomie trudności
 • Loteryjki i układanki tematyczne, m.in. "Idziemy na zakupy", "Morze, góry, las", "Jaki to zawód?"
 • Bajki relaksacyjne, opowiadania wizualizacyjne oraz ćwiczenia relaksacyjno - koncentracyjne wraz z podkładami muzycznymi na pendrivie

Pamięć

 • Ćwiczenia oparte na metodzie haseł, miejsca, Łańcuchowej Metodzie Skojarzeń usprawniające pamięć krótkotrwałą
 • Gry planszowe, układanki, puzzle, m.in. "Polska - Europa - świat", "Zgadnij kogo/czego brakuje?"
 • Zabawy pamięciowe, zagadki obrazkowe, rozsypanki literowe rozwijające pamięć i koncentrację

Funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa i orientacja przestrzenna

 • Domina obrazkowe, liczbowe, literowe sylabowe, wyklejanki, naklejanki stymulujące spostrzegawczość, wzbogacające słownictwo
 • Ćwiczenia oparte na materiale obrazkowym, geometrycznym i literowo-cyfrowym usprawniające orientację przestrzenną na płaszczyźnie"
 • Historyjki obrazkowe, układanki geometryczne, rebusy doskonalące analizę, syntezę oraz pamięć wzrokową

Logiczne myślenie

 • Zagadki i rebusy logiczne, m.in.: "Jakie to zwierzę?", "Gdzie się schował kot?", "Kto pyta, nie błądzi."
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego z wykorzystaniem tematycznych historyjek obrazkowych"
 • "Spotkajmy się" - zestaw ćwiczeń doskonalących orientację w czasie i przestrzeni

Autorzy

Aleksandra Kubala-Kulpińska

pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich.

Małgorzata Łoskot

redaktor naczelna portalu pedagogia.pl, wieloletni redaktor prowadzący czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. 

Irena Pelowska

pedagog w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 
w Poznaniu.

Kinga Rusin

psycholog, pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nowym Targu.

Dlaczego warto?

1.

Przygotowanie nawet do najtrudniejszych zajęć zajmuje nie więcej niż 30 minut

2.

Zróżnicowane formy materiałów - nigdy nie zabraknie Ci pomysłów, jak utrzymać zainteresowanie podopiecznych na zajęciach

3.

Dzięki gotowym materiałom do pracy w domu, szybciej i skuteczniej osiągniesz postępy u podopiecznych

Co otrzymasz w zestawie:

Publikację - wydanie papierowe (572 strony)

Przydatny, poręczny pendrive z materiałami do zajęć

Dostęp do portalu internetowego oraz elektronicznej wersji publikacji wzbogaconej o zeszyty tematyczne (całość ponad 1800 stron)

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych będzie Forum Media Polska sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzali Twoje dane podane w formularzu w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji handlowej drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na komunikację handlową pisząc na bok@forum-media.pl. Pełna informacja o regułach przetwarzania Twoich danych dostępna jest tutaj.

* pola wymagane

Format A4, oprawa segregatorowa. Płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki oraz podatku VAT). Publikacja aktualizowana co 3 miesiące.

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

bok@forum-media.pl
   
Do końca promocji pozostało:        

dni
    

godzin
    

minut
    

sekund
   
Do końca promocji pozostało:        

dni
    

godzin
    

minut
    

sekund
61 66 55 800