Pobierz darmowe dokumenty

POBIERZ
DARMOWE DOKUMENTY

Dzięki publikacji będziesz wiedział jak:

przygotować konkurencyjną ofertę według nowych wytycznych nałożonych znowelizowaną ustawą Pzp,

uniknąć pułapek w sposobie wypełniania dokumentów wymaganych przez zamawiającego i na jakich zasadach je uzupełniać,

dokumentować wszystkie istotne kwestie związane z weryfikacją wykonawcy: doświadczenie, sytuację ekonomiczną, finansową, kwalifikacje zawodowe,

prawidłowo opracować Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w celu poświadczenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

reagować w wypadku wezwania zamawiającego do wyjaśnienia oferty,

  • zawierają wytyczne, jak określać minimalny roczny obrót według znowelizowanej ustawy Pzp,
  • wyjaśniają, jak przeprowadzić procedurę badania ofert w świetle nowych przepisów,
  • przedstawiają możliwości zastosowania procedury odwróconej,
  • tłumaczą zasady polegania na zasobach podmiotów trzecich na podstawie nowego Pzp.

Do pobrania dokumenty które: 

© Copyright 2016 Forum Media Polska

Nowe prawo zamówień publicznych

Wiążące interpretacje i pełna dokumentacja według ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Publikacja pod patronatem merytorycznym

naprawić skutki przestępstw bądź naruszeń w procedurze self-cleaning, by nie zostać wykluczonym,

posługiwać się potencjałem podmiotów trzecich i budować konsorcja na nowych zasadach,

wyliczać cenę oferty i przygotować plan kosztorysu ofertowego,

opracować klauzule do umowy, by zagwarantować bezpieczeństwo realizacji zmówienia,

przygotować skuteczne odwołanie

 Pobierz darmowe materiały 

Fix the following errors:
Hide