Pobierz dokumenty

Wypełnij krótki formularz
i pobierz darmowe dokumenty

Copyright 2014 Forum Media Polska

Poznaj kruczki prawne stosowane
przy zawieraniu umów!

Wypełnij formularz i pobierz darmowe dokumenty!

Darmowe materiały pochodzą z publikacji:
Nowe prawo budowlane
i przepisy wykonawcze

Wśród najpopularniejszych materiałów z poradnika znajdziesz:

rzeczowe komentarze eksperckie do najnowszych przepisów prawnych, w tym m.in.: instytucja przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, prawo autorskie a projekt budowlany, nowelizacja ustawy Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska, wpływ przepisów około budowlanych na poszczególne etapy procesu budowlanego

szczegółowy omówienie zmienionych procedur, w tym m.in.: legalizacji samowoli budowlanej, warunki postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji budowlanych, ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,

szczegółowy wykaz terminów obowiązujących podczas prowadzenia inwestycji wraz z zasadami określania finalnych terminów administracyjnych przy uzyskiwaniu decyzji: o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę,

ponad 280 gotowych do użycia druków, dokumentów i formularzy obowiązkowych na różnych etapach procesu budowlanego - wszystkie dokumenty zostały zaakceptowane przez organy kontrolne

Fix the following errors:
Hide