OCENA
RYZYKA
ZAWODOWEGO

Dzięki programowi:

otrzymasz około 400 przykładowych kart oceny ryzyka pogrupowanych w ponad 20 różnych branżach,

Copyright © 2016 Forum Media Polska. All rights reserved.

Profesjonalne, a zarazem intuicyjne w obsłudze oprogramowanie do oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy oraz przygotowywania obowiązkowych kart ocen ryzyka.

POBIERZ DARMOWE DOKUMENTY

Aby pobrać przykładowe dokumenty 
z programuwypełnij poniższy formularz:

szybko i prawidłowo sporządzisz krok po kroku oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy metodą RISC-SCORE lub PN-N-18002,

wyposażysz się w przykłady gotowych zagrożeń mogących wystąpić na stanowiskach pracy z możliwością ich uzupełnienia i edycji,

UWAGA!

Każdy użytkownik programu, ma możliwość zamówienia bezpłatnej karty oceny ryzyka zawodowego przygotowanej indywidualnie na wybrane przez siebie stanowisko pracy!

Oprogramowanie wspomagające wykonanie oceny dla każdego stanowiska pracy

bez problemu stworzysz dokumenty wymagane przez PIP podczas kontroli.

Fix the following errors:
Hide