Pobierz bezpłatny numer czasopisma 
Monitor 
Dyrektora Przedszkola

O czym przeczytasz w tym numerze?

Zarządzanie w przedszkolu

 • Innowacyjne zarządzanie przedszkolem – zarządzanie wiedzą

TEMAT MIESIĄCA

 • Prawo oświatowe. Najważniejsze regulacje dla wychowania przedszkolnego

Dyrektor we współpracy

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu

Dyrektor kontra prawo

 • Prawo oświatowe w przedszkolach od 2017 roku

Narzędziownia

 • Przykłady dokumentów pomocnych w przygotowaniu informacji podsumowującej pracę w I półroczu roku szkolnego 2016/2017
 • Informacja o realizacji wniosków dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci – przykład
 • Informacja o zrealizowanych w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 uroczystościach przedszkolnych – przykład
 • Informacja o zrealizowanych w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 wycieczkach – przykład
 • Sprawozdanie nauczyciela ze współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 – przykład
 • Wzór sprawozdania z przeprowadzonych obserwacji zajęć
 • Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania w przedszkolu – wzory dokumentów

Dyrektor kontra prawo

 • Prawo do świadczenia kompensacyjnego nauczyciela zatrudnionego na czas określony
 • Inwentaryzacja w przedszkolu

Copyright © 2017 Forum Media Polska. All rights reserved.

Wypełnij poniższy krótki formularz i pobierz zupełnie
 
za darmo numer czasopisma

POBIERZ DARMOWY NUMER


Nowe technologie w przedszkolu

 • Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poszczególnych obszarach edukacyjnych. Edukacja matematyczna i język obcy nowożytny
Fix the following errors:
Hide