Pobierz wersję DEMO

i przykładowe dokumenty generowane przez program

Program „Użytkowanie maszyn i urządzeń 

w przedsiębiorstwie”

służy przede wszystkim do wspomagania pracy służb utrzymania ruchu, a w szczególności pozwala na:  prowadzenie ewidencji i planowanie okresowych przeglądów i remontów, zgłaszanie napraw 
i awarii, zarządzanie magazynem części, prowadzenie bieżącej dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej maszyn oraz kontrolę dostosowania maszyn do wymagań dyrektyw UE i prawa polskiego.

Copyright © 2017 Forum Media Polska. All rights reserved.