Bezpieczeństwo i higiena pracy na CD

Copyright © 2017 Forum Media Polska. All rights reserved.

Prowadzisz szkolenia BHP i PPOŻ?

Sprawdź nasz program Bezpieczeństwo
i higiena pracy na CD
.

 Pobierz bezpłatną wersję testową wraz
z pakietem dokumentów!

Wśród pokazowych dokumentów znajdziesz:

  • Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do pakowania
  • Książka codziennej eksploatacji wózka
  • Lista kontrolna BHP przy pracach na wysokości
  • Sprawdzenia odbiorcze/okresowe - pomiary i próby
  • Wniosek o odstępstwo od wymagań BHP dot. pomieszczeń stałej pracy
  • Wzór protokołu odbioru technicznego rusztowania

Wypełnij krótki formularz
i pobierz bezpłatną wersję testową

POBIERZ
Fix the following errors:
Hide