Copyright © 2017 Forum Media Polska. All rights reserved.

Wypełnij krótki formularz
 i pobierz za darmo dokumentację

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

Obligatoryjna dokumentacja zabezpieczająca odpowiedzialność szefa firmy, dyrektora, głównego mechanika i brygadzisty z tytułu: nowej ustawy o systemach zgodności, KP, kodeksu cywilnego i karnego

Zaostrzona odpowiedzialność i nowe obowiązki dla użytkowników maszyn i urządzeń po 20.04.2016 r.

 WYPEŁNIJ FORMULARZ I POBIERZ ZA DARMO DOKUMENTACJĘ Z PUBLIKACJI 

Dlaczego warto?

Praktyczne zestawienie nowych obowiązków i zakresów odpowiedzialności – dzięki omówieniu wszystkich zmian w prawie w układzie tak było – tak jest

Instrukcje dotyczące przeprowadzenia oceny zgodności i sporządzenia stosownej dokumentacji dla maszyn nowych oraz modyfikowanych czy modernizowanych

Wiążące wytyczne w zakresie odtworzenia, uzupełnienia dokumentacji technicznej, tłumaczenia instrukcji użytkowania – zgodnie z wymaganiami z 20.04.2016 r. oraz w zależności od rodzaju i pochodzenia maszyny

Wyposażysz się kompleksowe informacje jak nowa Ustawa o systemie oceny zgodności i rozporządzenia wykonawcze do niej z czerwca 2016 r. zmieniają pojęcia użytkownika, importera i producenta i jakie w związku z tym poniesiesz konsekwencje prawe i dokumentacyjne

Skompletujesz dokumentację maszynową i BHP, zgodną z wymaganiami na 2016 r., która w pełni zabezpieczy Twoją odpowiedzialność z tytułu Ustawy o systemie oceny zgodności, Kp, cywilną i karną

W przypadku wprowadzania zmian w maszynie – dokonywania modyfikacji czy łączenia maszyn w linię produkcyjną prawidłowo przeprowadzisz procedurę oceny zgodności i sporządzisz stosowne zaświadczenia i druki

Prawidłowo odtworzysz i uzupełnisz brakującą dokumentację eksploatowanego parku maszynowego

Zyskasz pewność dostosowania parku maszynowego do aktualnych, surowych wymagań minimalnych i zasadniczych zawartych w znowelizowanych dyrektywach nowego podejścia oraz nowej Ustawie z 20 kwietnia 2016 r.

Fix the following errors:
Hide