A la Carte

Nowoczesny magazyn o zarządzaniu pracownikami na hali produkcyjnej! Dla wszystkich kierowników produkcji,
którzy chcą podnieść wydajność zarządzanych zespołów!

POBIERZ DARMOWY EGZEMPLARZ

100% Gwarancja prywatności.

Wypełnij formularz, aby otrzymać darmowy numer. Czasopismo wyślemy na podane w formularzu dane

Piszą dla nas m.in.:

Beata Chorągwicka - Majstrowicz - Doktor psychologii pracy i organizacji, doradca biznesowy ds. HR z doświadczeniem w organizacjach o zasięgu międzynarodowym, wykładowca akademicki i trener. Obecnie Główny Specjalista ds. Projektów HR w firmie KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna".

GŁÓWNE RUBRYKI CZASOPISMA:

Ja Szef - radzimy, jak w kilka minut postawić do pionu pracowników, którzy wyrażają się lekceważąco o przełożonym i podburzają współpracowników, podpowiadamy jak szybko zbudować pozycję lidera i łatwymi sposobami wzbudzić szacunek wśród zespołu
Okiem inspektora - ekspert w zakresie przepisów kodeksu pracy wyjaśnia, jak zgodnie z prawem dyscyplinować pracowników, aby ustrzec się pozwu do sądu pracy
Sztuka motywowania - doradzamy, jak motywować pracowników, kiedy nie można dać im podwyżki, podpowiadamy jakie metody działają na opornych pracowników i analizujemy wszystkie motywatory pieniężne i pozapłacowe pod kątem skuteczności
Konflikty na hali - radzimy jak rozwiązywać konflikty na linii pracownik-pracownik i pracownik-przełożony, kiedy ingerować gdy pracownicy na hali się kłócą, a kiedy pozostawić to bez słowa oraz podpowiadamy, jakich trików użyć, aby korzystnie rozwiązać problem
Z praktyki kierownika produkcji - ujawniamy, jak kierownicy produkcji radzą sobie z zarządzaniem pracownikami na hali produkcyjnej. podpowiadamy, jak obiektywnie oceniać pracowników, jak prawidłowo ich kontrolować i egzekwować wykonywanie poleceń

Copyright © 2015 Forum Media Polska

Katarzyna Półtoraczyk - Pracuje jako konsultant w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi projekty związane z rekrutacją, systemami ocen i motywowania oraz komunikacją w organizacjach. Szkoli również z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju osobistego i poprawy działań w organizacji - szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i innych umiejętności interpersonalnych. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Anna Wolińska - Certyfikowany trener biznesu: szkolenia z zakresu prawa pracy, kadr oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Certyfikowany menedżer metodyki DiSC (International DiSC Everything Manager). Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Obecnie również kierownik Działu Zasobów Ludzkich w firmie zatrudniającej ponad 1000 osób. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Właścicielka firmy z zakresu doradztwa kadrowego.
Zygmunt Dolata - Trener, coach, inżynier, współwłaściciel firmy Atena Fabryka Rozwoju Biznesu, doradca HR. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych, m.in. w korporacjach TP SA, ERGO HESTIA, firmach produkcyjnych i usługowych. Twórca kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu motywacji, budowania zespołu, przywództwa, zarządzania, podnoszenia wydajności, HR oraz rozwoju kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Sprawdź inne rekomendowane tytuły:

Forum Media Polska

Polska 13, Poznań | 61 66 55 800 ​ | czasopisma_branzowe@forum-media.pl

Wydawca:

Please correct the following errors: